Organize Sanayi Bölgesi 14.Sokak No:5 Konya / TÜRKİYE
Telefon: +90 (332) 239 24 34
Faks: +90 (332) 239 24 33
Mail: bilgi@selsut.com